Znaczenie projektów socjalnych dla pracowników socjalnych i instutucji

Z punktu widzenia pracownika socjalnego projekty działania socjalnego będące wzbogaceniem działania instytucji stanowią zagrożenie wtedy gdy czuje się on dobrze w swym dotychczasowym funkcjonowaniu w instytucji. Projekt może być odpierany jako swojego rodzaju dopływ świeżości, wtedy gdy pracownik socjalny czuje się nieusatysfakcjonowany z powodu niedostatków praktyki biurokratycznej w przeciwdziałaniu niektórym negatywnym zjawiskom społecznym. Projekty pozwalają zaspokoić jego potrzebę tworzenia i eksperymentowania, a także umożliwiają spotykanie klientów instytucji poza biurem winnych realiach. Są najlepszym sposobem bycia skutecznym w działaniu. Projekt socjalny pozwala na zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń. Wreszcie ograniczają one biurokrację na rzecz działania. Poprzez realizację projektów socjalnych, w których podopieczni i użytkownicy współtworzą działanie, instytucje stają się skuteczniejsze. Oferując działania odpowiadające potrzebom podopiecznych mobilizuje ich do tworzenia nowych relacji społecznych, do działania przez co zwiększa ich szanse na usamodzielnienie. Instytucje stają się atrakcyjniejsze dla klientów gdyż spełniają ich oczekiwania i sami decydują czy chcą zaprowadzić w swoim życiu zmiany. Pozwalają na wejście w nowe relacje społeczne i podkreślają dobre strony klienta pomocy społecznej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.