Zbiórki nieużywanych podręczników i szkolnych przyborów

Rodzice rok rocznie w okresie poprzedzającym rozpoczęcie nowego roku szkolnego główkują się jak zorganizować wyprawkę dla swojego dziecka. Rodziny, które ledwo wiążą koniec z końcem nie mogą sobie pozwolić na kupno nowego zestawu książek dla dziecka. W przypadku podręczników problem jest mniejszy, ponieważ można je odkupić od starszych klas, jednak nauczyciele wymagają kupna nowych ćwiczeń, a to już jest wydatek znacznie obciążający rodzinne saldo. Niezamożne rodziny wielodzietne stają przed poważnym dylematem, czy stać ich na kupno przyborów szkolnych i książek dla wszystkich dzieci. Zestaw nowych książek na nowy rok szkolny to kwota około 300złotych, zakładając, że na wyprawkę czeka jedno dziecko. Jak zatem mogą poradzić sobie rodzice wielodzietni? Należy mieć na uwadze fakt, że wyprawka szkolna to nie tylko 300zł na książki i przybory, ale także konieczność kupienia nowych butów, nowego ubrania z których dzieci szybko wyrastają w okresie dojrzewania. Z tej okazji organizowane są kiermasze książek na których można po zaniżonej cenie kupić używane książki i ćwiczenia plus inne pomoce dydaktyczne. Dla najbiedniejszych rodzin organizowane są zbiórki książek za które darczyńcy nie oczekują zapłaty bądź proponują ich sprzedaż za symboliczną złotówkę. Pomoc społeczna w przygotowaniu wyprawki dla dzieci z ubogich rodzin często jest niezbędna, aby dziecko mogło rozpocząć naukę.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.