Zasiłki

W obecnych czasach niektóre osoby nie maja pieniędzy na podstawowe rzeczy, aby godnie żyć. Zasiłek celowy jest przeznaczony dla osób w celu zaspokojenia bardzo pilnej potrzeby. Oczywiście za taką potrzebę uważa się zakup żywności, leków czy leczenie. Także czasami są nam pieniądze potrzebne na bardzo szybkie naprawy, które niezbędne są do domowego użytku. Świadczenie takie można uzyskać jednorazowo. Osoby i rodziny są zobowiązane do współdziałania z ośrodkiem, odmowa zawarcia porozumienia jak nieuzasadniona odmowa przyjęcia pracy powoduje ze takie porozumienie zostało przerwane. Wtedy świadczenie jest odbierane, albo nie jest udzielane. Następuje wstrzymanie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Czasami polecana jest praca socjalna ze względu na dochód rodziny. Jest to świadczenie powodujące poprawę życia danej osoby. Ośrodek Pomocy Społecznej wtedy stara się o prace dla osoby pilnie potrzebującej pieniędzy i nie może znaleźć pracy. Wtedy podpisywane są wzajemne zobowiązania z ośrodkiem i mamy ich przestrzegać. Osoby które wymagają wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów maja prawo do specjalistyczne poradnictwa. Także udziela się schronienia przez cała dobę.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.