Zasiłki w pomocy społecznej

Państwo osobom potrzebującym oferuje trzy rodzaje zasiłków. Pierwszy zasiłek, który jest zasiłkiem stałym jest zasiłkiem przyznawanym osobie, która jest nie zdolna do pracy tytułu wieku lub stopnia niepełnosprawności, jednak nie ma uprawnień do nabycia żadnych świadczeń. Jego wysokość wynosi 417 złoty dla osoby samotnej. Kolejnym zasiłkiem jest zasiłek okresowy , którego wartość obligatoryjna przysługuje tej osobie lub rodzinie, która nie przekracza określonego w ustawie kryterium dochodowego. Zasiłek ten jest przyznawany na okres maksymalny pół roku i osoba, która go otrzymuje musi spełnić jeden z warunków, a więc być osobą niepełnosprawną lub długotrwale chorą, bezrobotną rodzina wielodzietna lub osoba samotnie wychowująca dziecko, ponadto może być przyznawany dla ochrony macierzyństwa lub w sytuacji kryzysowej. Często zdarza się tak, że jego wysokość wynosi 20zł, gdyż taka jest jego najniższa uchwalona ustawowo kwota. Kolejnym jest zasiłek celowy przyznawany na konkretny cel. Jednak w związku z małym budżetem pomocy społecznej zasiłek tan jest przyznawany jedynie na zakup okularów czy leków. Wydaje się, że już dawno należy zmienić stawiki obowiązujące w pomocy społecznej i wspierać ludzi, którzy są kryzysie, a nie tych, którym nie chce się pracować.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.