Zadania pomocy społecznej

Pomoc społeczna to te zadania państwa, którymi jest pomoc ludziom w sytuacji kryzysowej, którzy nie są w stanie pomóc sami sobie,. Bardzo często nie wiedza jakie maja uprawnienia lub możliwości lub często uprawnienia te nie są wystarczające by pozwolić ludziom wyjść z trudnej sytuacji, w której się znaleźli często bez własnej winy. Pomoc społeczna swe usługi pomocowe świadczy klientom niepełnosprawnym, bezrobotnym, samotnym rodziców, oraz tym którzy znaleźli się kryzysie spowodowanej np. uzależnieniem przemocą czy inną okolicznością jaka jest np. pożar czy powódź. Od państwa dostają oni pomoc w formie zasiłku łącznie z pracą socjalną, która opiera się na diagnozie społecznej. Pomaga to określenie mocnych stron danej rodziny czy osoby, a tym samym pozwala na wspólne z klientem poszukanie rozwiązań, które pozwolą na integrację z środowiskiem i wyjście sytuacji, której się znalazł. Jej celem jest usamodzielnienie klienta. Pomoc społeczna organizują samorządy wspierane organizacjami pozarządowymi, którym często łatwiej jest dotrzeć do klienta i nie są ich działania obwarowane ściśle określonymi przepisami. Pomoc społeczną w terenie świadczą pracownicy socjalni, których głównym zadaniem jest przeprowadzanie wywiadów środowiskowych miejscu zamieszkania.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.