Wywiad środowiskowy podstawą oceny sytuacji rodzinnej

Wywiadem środowiskowym nazywamy takie spotkanie z pracownikiem socjalnym danej instytucji pomocowej, którego celem jest dokonanie sprawdzenia oraz oceny realnych warunków bytowych, społecznych oraz finansowych rodziny. Wywiad przeprowadzany jest, przede wszystkim, w miejscu zamieszkania zainteresowanej osoby. W zależności od rodzaju prowadzonej sprawy istnieje szereg różnorodnych formularzy wywiadu, które mają podpowiedzieć pracownikom socjalnym, na jakie elementy życiowe powinni zwrócić szczególna uwagę. Przeprowadzanie wywiadu środowiskowego dotyczy wszystkich wniosków składanych do ośrodków pomocy społecznej. Pragnąc skorzystać z tej formy pomocy rodzinie musimy liczyć się z odwiedzinami naszego pracownika socjalnego. W ramach prowadzonego wywiadu dokonuje się także sprawdzenia sytuacji u najbliższej rodziny petenta. Ma to na celu określenie, czy rodzina jest w stanie pomóc finansowo oraz życiowo osobie potrzebującej. W tym celu prowadzi się, na przykład, wszelkie sprawy alimentacyjne. Wywiad środowiskowy powinien odbywać się bez wcześniejszego uprzedzenia rodziny. Ma on bowiem zweryfikować realną sytuację zainteresowanego, a nie bazować na przygotowanym spotkaniu. Nie często jednak pracownicy socjalni korzystają z takiej formy dokonywania wywiadu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.