Współpraca unijna w zakresie rozdawania żywności

Wejście Polski do Unii Europejskiej wiąże się z możliwością pozyskiwania różnorodnych produktów żywnościowych, które są przekazywane podopiecznym ośrodków pomocy społecznej. Wydawana żywność pochodzi z produkcji finansowanej przez środki międzynarodowe oraz rozdysponowywana jest pomiędzy różnorodnymi państwami zgromadzenia. Polska od niedawna korzysta z takich form pomocy najuboższym. Żywność unijna przekazywana jest podopiecznym ośrodków pomocy społecznej w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Oznacza to, że nie możemy samodzielnie decydować o ilości wydawanych produktów, a tylko stosować ogólnie przyjęte zasady organizacyjne w zakresie rozdawania żywności unijnej. W ramach produktów unijnych możemy znaleźć szereg różnorodnych artykułów stanowiących podstawowe środki żywnościowe rodziny. Wśród takich produktów odnajdziemy, na przykład, różnorodne sery, mleko, płatki kukurydziane oraz mąkę i cukier. Są to produkty charakteryzujące się długom terminem przydatności do spożycia i nie wymagające specjalnych form przechowywania. Niekiedy, w ramach pomocy unijnej, otrzymujemy także masło oraz serki topione. Żywność unijna przeznaczona jest, przede wszystkim, dla rodzin z małymi dziećmi, ale także korzystają z niej osoby samotne nie posiadające własnych dochodów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.