Wsparcie finansowe dla bezrobotnych

Według badani pomoc społeczna najbardziej potrzebna jest na terenach wschodnich. Tam właśnie jest największy procent pobieranych zasiłków. Problemem wśród osób korzystających z pomocy jest to, że bezrobotni korzystają ze wsparcia długimi latami i wcale nie dążą do poprawy swojej sytuacji i znalezienie pracy. Życie na koszt państwa jest przecież bardzo wygodne. Stąd też pracownicy socjalni selekcjonują ubiegających się o pomoc. Spełniać trzeba określone wymagania. Dokonywane są wizytacje i wywiady środowiskowe. Zdarzają się bowiem próby wyłudzenia środków przedstawiając fałszywy obraz rzeczywistej sytuacji. Problem bezrobocia jest coraz bardziej powszechny wśród młodych ludzi, którzy tuż po ukończeniu studiów przechodzą na zasiłek dla bezrobotnych. Nie wystarczy tutaj doraźne wsparcie finansowe, to bowiem nie uleczy przyczyn tego stanu rzeczy. Zmian wymaga cała gospodarka, która ma ogromny wpływa na poziom życia obywateli. Brak środków do życia i miejsc pracy nie dotyczy tylko pojedynczych rodzin, ale całych społeczności. Jest to problem, który jak dotąd nie znalazł skutecznego rozwiązania. Walka z bezrobociem w sposób doraźny to za mało, a na więcej polityka społeczna nie może sobie pozwolić. Oferowana pomoc nie zawsze dotrze, do wszystkich którzy rzeczywiście jej potrzebują i to nie z własnej winy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.