Walka z niedożywieniem wśród dzieci

Według statystyk kilkadziesiąt tysięcy dzieci jest niedożywionych, a pozostałe kilkaset nie posiada odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju. Wiele rodzin żyje na skraju ubóstwa na obszarach wiejskich, gdzie nie ma miejsc pracy, ani też możliwości poprawy sytuacji. Pomoc społeczna przyjmować może różne formy. Co roku w okresach przedświątecznych w sklepach prowadzone są zbiórki żywności dla najbardziej potrzebujących. Zasoby te są potem rozdzielane oraz przekazywane ubogim rodzinom. W szkołach od czasu do czasu przeprowadza się akcje zbiórki odzieży, zabawek na rzecz pomocy społecznej. Od kilku lat Fundacja Polsat prowadzi Akcje podziel się posiłkiem w celu walki z niedożywienie wśród dzieci. Akcja obejmuje całą Polskę i posiada dziesiątki chętnych do pracy na rzecz innych wolontariuszy. Do akcji przyłączają się często także szkoły zapewniając dzieciom mleko oraz ciepłe posiłki. Problem niedożywienia jest o wiele większy niż się wydaje i wbrew pozorom dotyka nie tylko ludzi bezdomnych. Przy obecnej stopie bezrobocia każdy może w krótkim czasie popaść w problemy finansowe. Często jednak wstydzimy się prosić o pomoc, trudno jest się pogodzić z trudną sytuacją i w pewien sposób osobistą porażką. Z każdej sytuacji jest jednak wyjście, ważne być nie bać się przyjąć te pomocną dłoń.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.