Unijne dotacje dla ośrodków pomocy społecznej

Funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej opiera się, przede wszystkim, na środkach uzyskanych z dotacji służb samorządowych oraz rządowych. Każdego roku przyznawane są inne środki finansowe, w zależności od możliwości finansowych państwa. Nie tylko jednak środki państwowe mogą zabezpieczać potrzeby pomocy społecznej. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, ośrodki pomocy społecznej mogą liczyć także na różnorodne wsparcia unijne. Dotyczą one zarówno potrzeb realizacji konkretnych programów przeznaczonych dla osób potrzebujących, ale również stanowią wsparcie na wyposażenie oraz organizację samych instytucji pomocowych. W ramach uzyskanych dofinansowań możemy, na przykład, opłacić konsultacje wybranych specjalistów dla swoich podopiecznych. Wiele ośrodków zabezpiecza tymi środkami spotkania z lekarzami oraz specjalistami terapii rodziny. Takie zabiegi mają na celu podnieść poziom samodzielności danego środowiska oraz poprawić sytuację społeczną na określonym terenie działania. W ramach pozyskanych środków finansowych możemy także organizować różnorodne kursy oraz szkolenia zawodowe. Ich zadaniem jest przygotowanie osób bezrobotnych oraz długotrwale bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia w ramach zakresu szkolenia. Podniesienie atrakcyjności podopiecznych na otwartym rynku zatrudnienia może skutkować usamodzielnieniem się danego środowiska.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.