Sytuacje kryzysowe a pomoc społeczna

Ośrodki pomocy społecznej zobowiązane są udzielić wsparcia osobom oraz rodzinom, które utraciły swój dobytek w trakcie wystąpienia zdarzenia losowego. Takim zdarzeniem są nie tylko wybrane zjawiska atmosferyczne, które mogą powodować zniszczenia, ale także różnorodne zawalenia, podpalenia, czy inne katastrofy. Przyznawanie pomocy finansowej ze środków pomocy społecznej w momentach wystąpienia zdarzeń losowych odbywa się na zupełnie innych zasadach, aniżeli standardowe procedury pomocowe. Oznacza to, że nie ma uwarunkowań dochodowych w tego typu przypadkach. Niekonieczne jest także przeprowadzanie jakichkolwiek wywiadów środowiskowych. Przyznawanie pomocy na zabezpieczenie podstawowych potrzeb powstałych w wyniku zdarzeń losowych stanowi odrębną formę finansowania określonych zakupów. W związku z zaistniałą sytuacją wysokość pomocy przeznaczonej na zdarzenia losowe jest zdecydowanie większa, aniżeli innych zasiłków wymienianych w ustawie o pomocy społecznej. Pomoc w zdarzeniach losowych można spożytkować na zakup niezbędnego wyposażenia domu, czy mieszkania albo też wykonanie prac remontowych mających na celu naprawę powstałych zniszczeń. W tym zakresie korzystający nie sa zobowiązani rozliczać się z poniesionych wydatków.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.