Świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży

Ośrodki pomocy społecznej odpowiadają także za organizacją oraz prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych. Tego typu placówki mają za zadanie zorganizować czas pozaszkolny dzieci i młodzieży będących mieszkańcami danego regionu. Świetlice socjoterapeutyczne skierowane są, przede wszystkim, dla dzieci, które wykazują różnorodne zaburzenia społeczne. Ich pracownikami są wykwalifikowane osoby, których zadaniem jest pomoc w rozwijaniu się umiejętności orz zdolności dzieci. Świetlice socjoterapeutyczne pilnują wykonywania zadań szkolnych przez swoich uczestników. Pracownicy zatem sprawdzają oraz wyjaśniają wszelkie wątpliwości powstałe podczas zajęć szkolnych. Dodatkowo, w ramach działania ośrodków, prowadzone są dodatkowe zajęcia kształcące umiejętności językowe albo inne umiejętności dodatkowe. Wszystkie formy lekcyjne oraz samo uczestnictwo w pracy świetlicy jest całkowicie bezpłatne. W ramach funkcjonowania świetlic dzieci mają także możliwość spożycia określonych posiłków. Przygotowaniem tych prostych potraw zajmują się same dzieci pod czujnym okiem pracownika świetlicy. Dzięki takim działaniom dzieci uczą się odpowiedzialności oraz samodzielności. Tego typu placówki chętnie odwiedzane są przez młodych mieszkańców danych regionów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.