Straight edge

Mówiąc o stylu punkowym, czy punk rocku, nie sposób nie wspomnieć o pewnym ruchu społeczno – kulturowym, który powstał na początku lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Mowa o straight edge. Zwolennicy tego ruchu, odrzucili nihilizm, który uważany był za powszechny wśród punków. Ponadto obca im była także, tak charakterystyczna dla punków, skłonność do zażywania narkotyków oraz spożywania alkoholu. Z punkami wiązał się także promiskuityzm seksualny, który również był negowany przez ruch społeczno – kulturalny, jakim jest straight edge. Ruch ten jednak także wiązał się ze swego rodzaju buntem, tak związanym z punkami, a także z prowokacyjnymi działaniami, zachowaniami, które były skierowane przeciw społeczeństwu. Muzyką, która była ściśle związana z tym właśnie ruchem, to przede wszystkim hardcore. To właśnie ona miała za zadanie rozprzestrzenianie idei związanej z omawianym ruchem. Pierwszy zespół związany z nim, to The Teen Idles. Jednak dość często za ojca ruchu straight edge, uznaje się Minor Treat. Jest to zespół który skomponował utwór pod tytułem Straight Edge. Grupa ta jest uznawana dość często za twórcę ruchu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.