Rodzaje zasiłków

Bardzo często dochody nie wystarczają nam na życie, wtedy możemy się starać o pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej. Możemy dostać zasiłek stały. Taki zasiłek wynosi ponad czterysta złotych. Natomiast zasiłek okresowy jest dla osób, które przejściowa znalazło się w dość trudnej sytuacji. Wtedy także przysługuje nam zasiłek jeśli nie mamy żadnych dochodów, albo posiadamy bardzo małe i nie wystarczają nam na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Zasiłek celowy jest dla osoby, która poniosła dość duże straty podczas zdarzenia losowego. Przy jego przyznawaniu nie bierze się pod uwagę naszych dochodów. Obecnie w naszym kraju bardzo dużo osób korzysta z pomocy socjalnej. Najczęściej do ośrodka przychodzą matki samotne, które maja bardzo małe pieniądze i nie wystarcza im na życie. Bardzo często się zdarza, ze samotna matka utraci prace i nie ma z czego żyć wiec idzie do pomocy społecznej. W naszym kraju zasiłki z pomocy społecznej są bardzo niskie, aby je otrzymać należy przedstawić bardzo dużo dokumentów i próg dochodowy nie może przekroczyć trzysta złotych na osobę. Zasiłek to bardzo śmieszne pieniądze, czasami osoby nie chcą chodzi i prosić, gdyż dla nich jest uwłaczające.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.