Punk

Istnieją dwa typy rozumowania omawianego pojęcia. W węższym znaczeniu, punk jest gatunkiem muzycznym. Z kolei w szerszym rozumowaniu, punk jest kontrkulturą młodzieżową. Jeśli chodzi kwestię muzyczną, punk leży w obrębie muzyki rozrywkowej, jednak może być także całokształtem muzyki, która jest tworzona przez te grupy, które swoim zachowaniem i przekonaniami nawiązują do ideologii, jaką jest ruch punk. Gatunkiem muzycznym w tym przypadku jest punk rock. Z kolei mająca na myśli kulturę alternatywną, zapoczątkowana ona została w dwudziestym wieku, w drugiej połowie lat siedemdziesiątych. Choć wydają nam się te czasy, odległe, kultura ta przejawia się po dzień dzisiejszy. Punk jednak jest nie tylko muzyką, czy ideologią. Jest także swego rodzaju stylem w sztuce. Dotyczy to zarówno muzyki, jak i literatury, czy też mody. Miłośnicy tego stylu czerpią swe pomysły od starszych pokoleń, odwołują się do pierwotnego założenia, które związane jest z tym właśnie pojęciem. Jeśli chodzi o punk, istnieje wiele jego odłamów. Do najpopularniejszych należą: crust punk, anarchopunk, czy też straight edge oraz oi!.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.