Punk pogląd

Poglądy punków są niezwykle trudne to jednoznacznego określenia. Bowiem są bardzo indywidualne. Istnieje wiele odłamów kontrkultury, jaką jest punk. Wyróżnia się miedzy innymi następujące: oi!, crust punk, anarchopunk. Początkowym założeniem kontrkultury, jaką jest punk, był brak ideologii. Jednak wraz z upływem czasu, punk przekształcił się w swego rodzaju ruch społeczno – polityczny. A charakteryzował się on tym, że w znacznej mierze był wymierzony przede wszystkim przeciw różnego rodzaju instytucjom, które miały na celu ograniczenie niezależności oraz wolności człowieka. Dotyczyło to przede wszystkim rządu, a także policji oraz wojska. Jednak punki także toczyli swego rodzaju walkę (oczywiście nie w znaczeniu dosłownym) ze zorganizowanymi religiami oraz wielkimi korporacjami i ze środkami masowego przekazu. W gruncie rzeczy, w zawiązku z negacją różnego rodzaju form rządów, punki przejęli ideologię anarchistyczna, która wiązała się z wieloma odmianami. Ich poglądy były zbieżne z przekonaniami lewicowców.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.