Problem alimentacyjny w pracy pracownika socjalnego

Pracownicy socjalni zatrudnieni w określonych instytucjach pomocy społecznej zajmują się także problematyką alimentacyjną. Nie chodzi tutaj o typowe alimenty, jakie rodzice ponoszą na rzecz małoletnich dzieci. Tego typu sprawy także prowadzone są przez pracowników socjalnych, aczkolwiek uzyskanie alimentów na dzieci pozostaje w gestii osób zainteresowanych. To oni muszą wystąpić do sądu o rozpatrzenie ich wniosku alimentacyjnego. Sprawy alimentacyjne rozpatrywane przez ośrodki pomocy społecznej dotyczą, przede wszystkim, objęciem obowiązkiem alimentacyjnym dzieci podopiecznych ośrodka lub też rodziców podopiecznych ośrodka. Tego typu sprawy nie należą do najłatwiejszych. Niejednokrotnie trudno nawet skontaktować się z danymi członkami rodziny w celu ustaleniu terminu spotkania i przeprowadzenia wywiadu. Zdarza się bowiem, że rodziny pozostają wobec siebie skłócone i nie godzą się na sprawdzenie ich sytuacji finansowej. Ustawa jednak przewiduje konieczność dokonania tego typu wywiadu. Unikanie spotkania z pracownikiem socjalnym znacznie wydłuża procedurę przyznania określonego świadczenia finansowego lub też dalszego posunięcia sprawy alimentacyjnej. Trzeba również korzystać z pomocy służb porządkowych celem realizacji obowiązków zawodowych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.