Praca socjalna z ludźmi starszymi

W świadomości społecznej starość łączy się z niedołężnością oraz chorobą, ale jak wynika z różnego rodzaju badań, większość osób zaawansowanych wiekowo mimo swoich kłopotów ze zdrowiem funkcjonuje całkiem normalnie. Ludzie starsi mają, jak każdy, swoje potrzeby, ale dysponują także i wolnym czasem. Są to pozytywy, które znaczą, że starszy człowiek, który osiągnął wiek emerytalny nie musi zamykać się we własnych czterech ścianach. Wykorzystując wolny czas ludzi starszych można osiągnąć wiele – starsi ludzie mogą zrobić bowiem coś dla siebie i dla innych. Jeśli wykorzysta się to, to w konsekwencji ten brak aktywności tej grupy zostanie skutecznie opóźniony. Chodzi bowiem o to by doprowadzić do sytuacji takiej, że starzenie się będzie przebiegało z godnością i jednocześnie zachowaniem radości życia i niezależności. Jest to wyzwanie, przed którym staje nowa generacja starszych ludzi w Europie w związku ze wzrastającym dobrobytem jednych i potrzebą wsparcia odpowiednich instytucji dla innych. Należy także podkreślić potrzebę stworzenia silnego lobby, które by dbało o interesy starszego pokolenia, którego funkcję mogłoby pełnić wiele organizacji pozarządowych. Polityka więc społeczna wobec tej kategorii ludzi winna uwzględniać prawa człowieka starego, a ze szczególnym uwzględnieniem prawa do godności.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.