Praca socjalna w formie grupy rodzin. Na czym polega?

Formę pracy socjalnej grupie rodzin opracowano w 1951 roku. Metoda ta polega na przystosowaniu technik grupowych do pracy z rodzinami. Rodziny biorące udział w tej formie pracy socjalnej maja podobne problemy np., alkoholizm, czy zaburzenia psychiczne są one na podobnym poziomie materialnym i finansowym. W rodzinach są osobnicy różnych płci, co pozwala na spotkanie podgrupach np. ojców, matek, nastolatków. W grupie biorą udział dzieci w wieku od piątego roku życia. W grupie bierze udział od czterech do sześciu rodzin czyli jest to w sumie od 15 do 30 osób. Osoby prowadzące grupę powinny posiadać umiejętności pracy grupą terapeutyczną. Grupę powinny prowadzić dwie osobnym, najlepiej obojga płci czyli mężczyzna i kobieta. Gdyż wzajemna relacja osób prowadzących jest głównym instrumentem terapeutycznym w pracy grupa rodzin. Osoby prowadzące muszą się znać, lubić i muszą szanować swój sposób pracy z grupą. Osoby prowadzące grupę powinny: udzielać rodzinom wsparcia i stymulować ich poczynania oraz poprzez interakcje stanowić model a także uczyć prawidłowej komunikacji miedzy nimi i w samych rodzinach. Jest to trudna praca jednak przynosząca zadziwiające efekty, których widocznym znakiem jest zmiana sposobu komunikacji w rodzinie oraz zmian relacji pomiędzy poszczególnymi jej członkami.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.