Pomoc w okresie klęski żywiołowej

Pomoc w czasie nieprzewidzianego kataklizmu musi by natychmiastowa. W pierwszych godzinach katastrofy liczą się godziny, a nawet minuty. Szacuje się liczbę ofiar, poszkodowanych, pierwsze szacowanie strat i potrzeb pilnych do zaspokojenia. Do najpilniejszych potrzeb nie cierpiących zwłoki należą chleb, woda, koce. W zależności od skali i rodzaju zagrożenia potrzeby mogą się różnić. Jeżeli miejsce kataklizmu zostało zalane wodą, powódź może spowodować nieodwracalne straty całościowe. Pożary pochłaniają tak jak powódź wyposażenie domu, lecz mury zaatakowane ogniem można uratować. Powódź niszczy całe wyposażenie domu. Zanim mieszkańcy obszaru dotkniętego kataklizmem powrócą do harmonii życia codziennego minie dużo czasu. Przez ten czas będzie im niezbędna pomoc społeczna w postaci niemal wszystkich środków niezbędnych do życia od wody i chleba po ubrania i naczynia. Do akcji humanitarnej przyłączają się także często specjalnie stworzone Fundacje powołane do zaspokojenia potrzeb w konkretnym przypadku. Pieniądze w skarbcu gminy często nie są w stanie niestety zaspokoić niezbędnych potrzeb mieszkańców dotkniętych kataklizmem. Pomoc nagła jest właściwie potrzebna cały czas na całym świcie. Istnieje mnóstwo organizacji humanitarnych, na konta których możemy przekazać nawet najmniejszą, symboliczną pomoc finansową.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.