Pomoc społecznej a sprawy rodzinne

Ośrodki pomocy społecznej realizują zadania z zakresu świadczeń rodzinnych. Do niedawna kompetencje urzędowe, w tym zakresie, pozostawały pod zadaniami urzędów miejskich albo gminnych. Niedawno przekazane zostały ośrodkom pomocy społecznej. Wiąże się to z faktem, że największa ilość petentów korzystających ze świadczeń rodzinnych jest również podopiecznymi ośrodków pomocy społecznej. Połączenie obu zadań sprawia, że obie instytucje mają o wiele większe możliwości kontaktu oraz całościowego organizowania wsparcia dla wybranego środowiska. Świadczenia rodzinne obejmują takie wsparcia finansowe, jak: zasiłki rodzinne, świadczenia alimentacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz różnorodne dodatki do świadczeń rodzinnych. Podstawowym kryterium przyznawania pomocy, w tym zakresie, jest oczywiście dochód rodziny. Musi on pozostawać o kreślonych ustawowo wysokościach. Realizacja obowiązku przyznawania lub odmowy przyznania świadczeń rodzinnych wymaga także przeprowadzenia wnikliwej analizy sytuacji finansowej rodziny. Wywiad środowiskowy, w tym zakresie, pozostaje zatem w kompetencjach zawodowych pracowników socjalnych. Świadczenia rodzinne stanowią także rodzaj dochodu rodziny, przede wszystkim, na zabezpieczenie potrzeb małoletnich dzieci w danej rodzinie podopiecznych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.