Pomoc społeczna

Polacy, którzy przebywają na terenie Anglii mogą liczyć na pomoc socjalną. Jeśli wyjeżdżamy na Wyspy wtedy warto zapoznać się jakie zasiłki możemy się ubiegać. Pomoc socjalna w Wielkie Brytanii obiegają się osoby, które maja bardzo małe zarobki. Każdy starający się o dofinansowanie musi wypełnić wniosek i możemy takie dofinansowanie dostać po przepracowanym roku. Musimy wiedzieć że cześć zasiłków możemy dopiero otrzymać po opłaceniu składek na ubezpieczenie społeczne. Oczywiście niektóre z nich są dostępne w momencie podjęcia pierwszej pracy. Osoby przebywające za granica maja o wiele większe zasiłki z pomocy społecznej. Osoby nie mające pracy także pobierają zasiłki i na pewno większe, a niżeli w naszym kraju. Po przyjeździe na Wyspy możemy się ubiegać o zasiłek w pomocy w opiece nad dzieckiem,pomoc finansowa na wychowanie dziecka. Także możemy starać się o rożne zapomogi, premie z tytułu urodzenia dziecka, jak również darmowe mleko i witaminy dla naszego dziecka. Natomiast zasiłek o niskich dochodach mogą strać się osoby samotne warunkiem jest wypracowanie odpowiedniej ilości godzin w tygodniu. Trzeba tylko wypełnić odpowiedni formularz i złożyć go.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.