Pomoc społeczna w opinii różnych partii politycznych

W każdym praktycznie kraju europejskim istnieją liczne organizacje, zajmujące się niesieniem pomocy tym ludziom czy rodzino, które sobie nie radzą w życiu albo też zostali dotknięci przez choroby czy zdarzenia losowe i potrzebują wsparcia. Skala pomocy społecznej w poszczególnych krajach jest bardzo różna, w niektórych dominują organizacje pozarządowe, w innych zaś to instytucje rządowe biorą na siebie główny ciężar w zakresie niesienia pomocy. Przykładem państwa, gdzie pomoc społeczna ze strony rządu jest minimalna, są Stany Zjednoczone – na przeciwnym biegunie znajdują się kraje skandynawskie – Norwegia, Szwecja i Finlandia. W naszym kraju zaangażowanie w pomoc społeczna wykazuje zarówno państwo, poprzez MOPS-y i GOPS-y, liczne są również organizacje pozarządowe, jak chociażby Caritas, które utrzymują się z dobrowolnych datków ludzi i firm. Przedstawiciele poszczególnych partii politycznych w naszym kraju maja różne zdania na temat pomocy społecznej, która powinna być kierowana ze strony państwa do osób znajdujących się w trudnej sytuacji czy starszych. Lewicowe i centrowe partie tradycyjnie uważają, że skala pomocy społecznej wcale nie jest za duża i należałoby ja jeszcze zwiększyć. Inaczej uważają w większości ugrupowania prawicowe, gdzie panuje opinia, że ludzie będący w trudnej sytuacji powinni liczyć na pomoc swoich rodzin i organizacji tylko pozarządowych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.