Pomoc rodzinie

Osoba znajdująca się w trudnej sytuacji rodzinnej może ubiegać się o przyznanie zapomogi. Najczęściej zwracamy się do gminy o o pomoc i ona bierze pod uwagę nasze dochody z poprzedniego miesiąca. Musi nie przekraczać miesięcznej dochodu trzysta pięćdziesiąt jeden złotych na rodzinę,a dla osoby samotnej czterysta siedemdziesiąt siedem. Czasami gmina zada zaświadczenia o posiadaniu ziemi. Zasiłki są wypłacane w rożnej wysokości, ale największe one nie są. W obecnych czasach bardzo dużo osób dosieje różne zasiłki na węgiel czy na choroby. Na pomoc społeczna możemy liczy jeśli nie jesteśmy w stanie przezwyciężyć rożnych sytuacji życiowych, wtedy możemy starać się o pomoc ze strony państwa. Na pomoc mogą liczyć tylko osoby najuboższe, czyli takie które żyją w ubóstwie. O pomoc mogą starać się osoby, które nie radzą sobie z prowadzeniem gospodarstwa ze względu na alkoholizm. Bardzo często ludzie dostają zasiłki jeśli nawiedzi ich żywioł. Osoba obiegająca ie o pomoc powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej, która znajduje się na terenie naszego miejsca zamieszkania. Zanim ośrodek przyzna zapomogę wtedy robi wywiad środowiskowy. Także od decyzji możemy się odwołać.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.