Pierwsza pomoc dla rodziny

W każdej gminie działa lokalny ośrodek pomocy społecznej, gdzie możemy udać się po ratunek w trudnej sytuacji. Wbrew pozorom problemy zdarzają się nie tylko w środowiskach marginesowych. Problemy rodzinne mogą mieć różny charakter od przemocy, poprzez nałóg alkoholowy lub narkotykowy rodziców. W wypadku, gdy w takiej rodzinie wychowują się dzieci, często w ramach pomocy zostają przeniesione do domów opieki lub ośrodków opiekuńczych, gdzie nie muszą już obawiać się przemocy ze strony rodziców. Rodziny patologiczne, w których źle się dzieje objęte są dozorem pracownika społecznego, a nie raz także kuratora sądowego. Stałe monitorowanie rodzin objętych opieką jest jednym z etapów resocjalizacyjnych, nawet jeśli osoby te odrzucają oferowana pomoc. W przypadku rażących zaniedbań pracownik socjalny może znosić o ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich. Taki dozór ma charakter pomocy doraźnej, a także służy sprawdzeniu jak rodzina wykorzystuje środki ze świadczeń opieki społecznej. Nie zawsze jednak trudna sytuacja spowodowana jest alkoholizmem czy też przemocą. Nagła utrata pracy i brak środków do życia to także sytuacja, w której możemy zwrócić się o przyznanie zasiłku lub zapomogi. Globalnym celem polityki społecznej jest zapobieganie patologiom oraz przywracanie do społeczeństwa środowiska marginesowe, a co za tym idzie walka ze wszelkimi negatywnymi zjawiskami jak głód, ubóstwo czy uzależnienia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.