Organizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

Ciekawym zadaniem realizowanym przez ośrodki pomocy społecznej jest organizowanie wypoczynku letniego oraz zimowego dzieci i młodzieży. Mają one na celu odpowiednio zorganizować czas wolny dzieci i młodzieży tak, aby był on dla nich interesujący, ale także przyniósł korzyści edukacyjne. Wypoczynek dzieci i młodzieży odbywa się, przede wszystkim, na zasadzie półkolonii oraz kolonii. Jedna i druga forma może być realizowana równolegle. Nie wszystkie dzieci bowiem mają możliwość wyjazdu na kolonie w tym samym terminie albo w ogóle. Forma półkolonijna stanowić będzie, w takim przypadku, jedyny sposób aktywnego spędzenia czasu. Półkolonie przewidują różnorodne imprezy sportowe, czy rozrywkowe, ale także szereg ciekawych wycieczek albo zajęć dodatkowych. W tego typu przedsięwzięciach chętnie biorą udział dzieci pochodzące z rodzin ubogich oraz wielodzietnych. Częstymi propozycjami wypoczynkowymi są także Kolinie letnie. Przeważnie nie są one organizowane przez poszczególne ośrodki pomocy społecznej ,ale przez różnorodne ośrodki edukacyjne oraz turystyczne. Oferta kolonijna przekazywana jest jedynie do danych instytucji wsparcia społecznego. Na tego typu wypoczynek letni, ośrodki pomocy społecznej są w stanie przekazać określone środki finansowe. Mają one zabezpieczyć wyjazd danego dziecka, ale także stanowić pomoc na zakup niezbędnych ubrań, czy obuwia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.