Obowiązki osób korzystających z pomocy

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej powinny cały czas się kontaktować z pracownikiem socjalnym w celu rozwiązywania swoich problemów. Nieuzasadniona odmowa pracy jaką pracownik zlecił czy marnotrawne niszczenie pieniędzy,może stanowić do odmowy przyznania świadczeń z pomocy społecznej. Osoby i rodziny korzystające z pomocy zawsze powinny poinformować o zmianie sytuacji osobistej czy majątkowej która wiąże się z przyznaniem dla danych osób świadczenia. Natomiast jeśli nastąpi świadome wprowadzanie w błąd pracownika wtedy może zażądać zwrotu wypłaconych pieniędzy. niezależnie od dochodu rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie może być mniejsza niż dwadzieścia złotych. Natomiast na jaki okres zostanie przyznana ustala ośrodek pomocy na podstawie dokumentów sprawy. Świadczenie może być przyznane osobie bardzo potrzebującej i jest to uzasadnione. Bardzo dużo osób samotnie wychowuje dzieci i jest w trudnej sytuacji życiowej i może ubiegać się o zasiłek. Samotne matki otrzymują pomoc, jeśli własnych problemów nie mogą rozwiązać z wykorzystaniem własnych możliwości, czy środków pieniężnych. Matki samotne zaliczane są do osób, które potrzebują pomocy po prostu finansowo sobie nie radzą.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.