Niefinansowa pomoc osobom potrzebującym

Działanie ośrodków pomocy społecznej opiera się także o wszelkiego rodzaju pomoc niefinansową. Oznacza to, że zadania społeczne ośrodków nie ograniczają się tylko do zabezpieczania potrzeb życiowych podopiecznych. Jedną z takich form pomocowych jest współpraca z psychologami oraz terapeutami. Zajęcia grupowe oraz indywidualne mają na celu poprawę zdrowia psychicznego zainteresowanych. W ramach funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej organizowane są spotkania przeznaczone dla samotnych kobiet, osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych rodzin podopiecznych, czy osób doświadczających przemocy domowej. Oprócz różnorodnych form pomocy finansowej na rozpoczęcie normalnego życia, zdecydowanie bardziej potrzebują one specjalisty, który pomoże im ponownie uwierzyć w swoje możliwości i w siebie. Ośrodki pomocy społecznej o wiele częściej są w stanie przekonać swoich podopiecznych do uczestniczenia w omawianych formach pomocowych. Innym systemem wsparcia niefinansowego jest, na przykład, pomoc osobom niepełnosprawnym w organizowaniu oraz dojazdach na zabiegi rehabilitacyjne. Niewiele osób, szczególnie ubogich, jest w stanie zabezpieczyć niezbędne sprzęty rehabilitacyjne oraz warunki dojazdowe do placówek służby zdrowia. Ośrodki pomocy społecznej realizują często zadania również w tym zakresie społecznym.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.