Największe problemy dzieci z rodzin zastępczych w opinii pomocy społecznej

Z obserwacji pracowników socjalnych wynika, ze największym problemem i dysfunkcją rodzin jest alkoholizm, który pociąga za sobą bezrobocie oraz zaniedbania opiekuńczo wychowawcze. Za rodzinę z problemem alkoholowym uważa się rodzinę, w której choćby jedna osoba pije w sposób przynoszący szkodę. Niestety co raz częściej dzieje się tak, ze piją oboje rodzice i nie są oni w stanie zapewni dziecku odpowiedniej opieki. Pracownicy Socjalni prowadza prace z tymi rodzinami jednak zdarza się tak, ze dzieci są odbierane i trafiają właśnie do rodzin zastępczych. Ponieważ jest to środowisko gdzie więzy i relacje rodzinne mają duże znaczenie dzieci takie trafiają przeważnie do dziadków czy cioć i wujków, czyli możemy mówi o rodzinach, które są z dzieckiem spokrewnione. W nazwie „rodzicielstwo zastępcze” kryje się istota wychowania osieroconego dziecka. Często jednak zostaje ona interpretowana jako „zastępowanie rodzica”, co w konsekwencji może prowadzić do nadania tego miana osobie obcej dziecku, w miejsce pozbawionego tego statusu rodzica biologicznego. Tak pojmowane rodzicielstwo zastępcze może wywoływać przeświadczenie, że dziecko w pełni będzie mogło przeżywać dzieciństwo. Mylne jest także stwierdzenie, że rodzic zastępczy, który zaspokoi wszystkie potrzeby dziecka, będzie miał na wyłączność prawo do jego uczuć.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.