Nadużywanie pomocy społecznej

Jak w każdej instytucji tak i w przypadku pomocy społecznej zdarzają się nadużycia, próby wyłudzenia lub matactwa. O niewłaściwym wykorzystaniu środków z pomocy społecznej możemy mówić nie tylko wtedy kiedy zostały one wyłudzone przez osoby, którym się owa pomoc nie należy, ale również kiedy docelowa pomoc jest wykorzystywana w niewłaściwy sposób. W przypadku osób uzależnionych od substancji odurzających zasiłek najczęściej marnowany jest na alkohol, papierosy czy też narkotyki. Jak więc unikać tego typu sytuacji? Jeśli opiekun społeczny stwierdził problem z nadużywaniem alkoholu w rodzinie wypłata środków jest zależna od tego czy osoba uzależniona od spożywania alkoholu podda się leczeniu. Inaczej pomoc rodzinie byłaby pomocą w pogłębianiu nałogu osoby chorej. Problem nie jest jednak tak prosty do rozwiązania, gdyż osoby uzależnione nie chcą dobrowolnie poddać się leczeniu. Cierpią na tym wszyscy członkowie rodziny. W przypadku rodzin wielodzietnych (obecnie status rodziny wielodzietnej otrzymują rodziny z trójką potomstwa) jeśli dochody rodziców nie przekraczają ustalonej kwoty istnieje możliwość przyznania zasiłku rodzinnego. Jeśli rodzice nie ujawniają całego dochodu czyli mówiąc potocznie pracują na czarno państwo traci na tym podwójnie. Podatek od nieujawnionego dochodu nie trafia do kasy państwa, a z państwowych pieniędzy pobierane są świadczenia, które się tym ludziom nie należą. Przypadków tego typu wyłudzeń spotyka się dziesiątki i nikt nie znalazł jeszcze skutecznej metody przeciwdziałania temu procederowi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.