Metody pracy socjalnej

W pomocy społecznej w ostatnim czasie kładzie się nacisk na pracę socjalną. Odchodzi się od tzw. rozdawnictwa, której model praktykowany był w czasach PRL-u. Obecnie stosuje się trzy metody. Metodę indywidualnego przypadku, która polega na indywidualnej pracy klientem-spotkań klienta z pracownikiem socjalnym, lub innym specjalistą. Druga metoda, to metoda pracy grupowej, która polega na pracy w grupie, która jest zazwyczaj grupą wsparcia. Trzecia metoda to metoda aktywizacji społeczności lokalnej. Jest to praca w środowisku, które uznane jest za patologiczne. Polega ta metoda na tym, że animator w taki sposób animuje daną społeczność by pomogła ona sobie sama sobie. Jest to takie zaktywizowanie społeczności by zależało jej na zmianie stanu, w którym się znajduje. Zazwyczaj zaangażowane w takie działanie są wszystkie instytucje takie jak Ośrodki Pomocy Społecznej, Szkoły, przedszkola, Parafie, organizacje pozarządowe, także Ośrodki Zdrowia perspektywy czasu można zauważyć, że metoda ta przynosi najlepsze efekty, ponieważ to ludzie sami o sobie decydują chcą sami zmieniać swoją rzeczywistość. Jest to możliwe, ponieważ ludzie dostrzegają potrzebę zmiany u siebie i tylko wtedy jest ona możliwa gdy wychodzi z ludzi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.