Ludzie starsi najliczniejszą grupą pomocy społecznej

Ubóstwo w naszym kraju to wielki ekonomiczny, społeczny i moralny problem: zagraża stabilizacji systemu społeczno-ekonomicznego, rodzi różne patologie, prowadzi do marginalizacji licznych grup ludności. Wykluczenie społeczne dotyka często osoby żyjące z dala od ośrodków administracji i edukacji, lub dawnych pracowników upadłych zakładów przemysłowych czy państwowych gospodarstw rolnych. Dotyka tez ludzi starszych. I to właśnie starzejące się społeczeństwo jest kolejnym problem społecznym w Polsce i jest pewne, że w kolejnych latach problem ten będzie się nasilał. Już teraz nasz kraj ma poważne problemy ze świadczeniem zobowiązań wobec tej grupy ludności wynikających z konieczności wypłacania rent i emerytur oraz opieka medyczną, w przyszłości, jeśli nie dojdzie do jakiś zdecydowanych zmian i reform trudności te będą się jeszcze pogłębiały. Polityka więc społeczna wobec tej kategorii ludzi winna uwzględniać prawa człowieka starego, a ze szczególnym uwzględnieniem prawa do godności, prawa do samostanowienia i decydowania o swojej przyszłości (w tym kształtowania hierarchii własnych potrzeb) oraz prawa do współodpowiedzialności za swe losy. W ostatnich czasach obserwuje się bardzo szybki wzrost ubóstwa wśród tej grupy w naszym kraju. obrazki takie jak żebrząca staruszka czy ludzie zaawansowani wiekowo grzebiący na śmietniskach są niczym dziwnym w naszym kraju.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.