Kwalifikacje zawodowe pracowników socjalnych

Pracownicy socjalni są osobami realizującymi zadania terenowe pomocy społecznej. Ich podstawowym działaniem jest pozyskiwanie informacji o występowaniu jakichkolwiek nieprawidłowości społecznych na danym terenie działania ośrodka pomocy społecznej. Oni także są odpowiedzialni za kontrolę przynależnego im terenu oraz sprawdzanie rodzin, co do których istnieje wątpliwość o ich prawidłowe funkcjonowanie albo też istnieje podejrzenie o występowanie zaburzeń. Pracownik socjalny realizuje także zadania wynikające z procedury przyznawania wsparcia ze środków budżetu państwa. Złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania do występujących potrzeb nie jest tożsame z pozytywnym rozpatrzeniem naszego podania. Istotnym elementem jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, który przedstawi faktyczną sytuację rodziny. Pracownik socjalny jest zobowiązany dokonywać systematycznych wglądów w sprawy rodziny celem oceny ich funkcjonowania społecznego. Do zadań pracowników socjalnych należą także wszelkie sprawy związane z kierowaniem do domów pomocy społecznej albo realizacją obowiązku alimentacyjnego. To właśnie oni stanowią najbardziej kompetentną grupę osób, które reprezentują interesy swoich podopiecznych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.