Kto jest koordynatorem pomocy społecznej w Polsce

W naszym kraju istnieje kilka instytucji, których zadaniem naczelnym albo jednym z kilku głównych jest niesienie pomocy społecznej osobom tego potrzebującym, które nie są w stanie poradzić sobie z codziennymi problemami. Jedną z takich instytucji, posiadającą najwięcej kompetencji w tym zakresie, są miejskie ośrodki pomocy społecznej, pomagające ludzkości zamieszkałej na terenie miast. Z kolei na wsiach pomoc społeczna zajmuje się gminne ośrodki pomocy społecznej, przy czym w wielu przypadkach współpracują one z miejskimi ośrodkami. Nadal działa w Polsce w zakresie również pomocy społecznej Polski Czerwony Krzyż, są też organizacje społeczne, pozarządowe takie jak Caritas i kilka innych. Na początku lat 2000-tych powstała koncepcja, aby jedna organizacja koordynowała wszystkie ośrodki pomocy społecznej, dlatego też powstały w tym czasie w każdym powiecie powiatowe centra pomocy rodzinie, którym podlegają inne ośrodki pomocy społecznej, zarówno te gminne, jak i miejskie. Rolą PCPR jest ścisła współpraca z instytucjami, które zajmują się szeroko rozumianą pomocą społeczną, koordynacją wielu działań, organizowanie różnego rodzaju akcji pomocowych. PCPR służy również doradztwem prawnym dla rodzin, które maja tego rodzaju problemy, a nie stać ich na zawodowego prawnika. Instytucja ta działa również w kwestii przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadząc ścisłą współpracę w tym zakresie z policją.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.