Kształcenie zawodowe jednym z działów pomocy społecznej

Ośrodki pomocy społecznej realizują coraz więcej różnorodnych form wsparcia swoich środowisk społecznych. Ostatnio modnym oraz coraz częściej realizowanym zadaniem jest wspieranie szkolenia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoich podopiecznych. Tego typu działania mają pomóc w usamodzielnianiu się określonej grupy docelowej. Szkolenia i inne formy nauczania są finansowane zarówno ze środków pomocy społecznej, jak i z uzyskanego dofinansowania unijnego. Organizacją całego szkolenia zajmują się wybrani pracownicy ośrodków pomocy społecznej. Kursy obejmują nabycie umiejętności z określonej dziedziny zawodowej. Jednym z przykładów takich form wspierania podopiecznych jest szkolenie z zakresu opieki nad osobami niepełnosprawnymi, chorymi oraz starszymi. Wybrane osoby uczą się prawidłowego postępowania oraz pielęgnowania takich osób. W trakcie zajęć prowadzone są zarówno wykłady teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne. Zajęcia prowadzą zatrudnieni specjaliści. Nabycie tego typu umiejętności powoduje zwiększenie możliwości uzyskania pracy w wybranej dziedzinie zawodowej. Uczestnicy szkolenia nie ponoszą żadnych kosztów finansowych. Ponadto zapewniana jest także opieka nad dziećmi w czasie trwania zajęć tak, żeby samotne matki mogły spokojnie uczestniczyć w kursach.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.