Kryteria dochodowe na osobę w rodzinie

Działania pomocy społecznej opierają się o określone założenia ustawowe. Oznacza to, że nie możemy dowolnie przyznawać pomocy finansowej, ale tylko dokładnie realizować obowiązki wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Wedle tego przepisu podopiecznymi ośrodków pomocy społecznej mogą być osoby, które spełniają kryterium dochodowe określone w przepisach prawa. Obliczanie warunków finansowych rodziny opiera się na zestawieniu wszystkich źródeł uzyskiwania środków finansowych. Łączna kwota dzielona jest pomiędzy ilością członków danej rodziny. Kryterium dochodowe nie przewiduje możliwości stosowania jakichkolwiek odliczeń. Oznacza to, że nie odejmiemy od naszego dochodu wszelkiego rodzaju zobowiązań związanych z utrzymaniem mieszkania lub też alimentów, jakie ponosimy na pozostałe dzieci. W tym zakresie zatem pomoc społeczna nie jest sprzyjająca rodzinom albo osobom potrzebującym. Mimo faktycznego braku środków finansowych, niejednokrotnie nie mogą one liczyć na pomoc ze środków rządowych. Taka sytuacja często kończy się odmową przyznania świadczenia, co wywołuje u potrzebujących złość oraz agresję. Pracownicy socjalni nie są jednak odpowiedzialni za uwarunkowania normatywne w zakresie przyznawania pomocy ze środków budżetu państwa.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.