Jaka pomoc należy się emerytowi

Osoba która jest w podeszłym wieku może liczyć na pomoc ze strony opieki społecznej. Może liczyć na opiekę przy załatwianiu różnych spraw urzędowych czy zakupy. Wszelkie usługi opiekuńcze świadczy opieka. Natomiast pomoc społeczna może załatwi pomoc osobie starszej jeśli sama nie jest zdolna zadbać o siebie. Oczywiście taka pomoc należy się jeśli osoba potrzebująca zamieszkuje sama. Natomiast jeśli osoby są niepełnosprawne wtedy ośrodki pomocy społecznej świadczą specjalistyczne usługi opiekuńcze. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury, która została niezdolna całkowicie do pracy i ukończyła siedemdziesiąt pięć lat Dodatek ten wynosi około dwustu złotych. Taki dodatek dostajemy z urzędu. Natomiast zasiłek pogrzebowy możemy otrzymać w razie śmierci osoby ubezpieczonej. Nie musimy być spokrewnieni ale jeśli pokryjemy koszty pogrzebu wtedy dostaniemy zasiłek pogrzebowy. Jeśli jesteśmy w dość trudnej sytuacji finansowej wtedy możemy liczyć na zasiłki, które przyznawane są z opieki. Zasiłki wypłacane z opieki są wypłacane o rożnej wielkości i zależy to od sytuacji finansowej każdego z nas, każda sytuacja jest rożna.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.