Jak działa pomoc społeczna?

Zadaniem pomocy społecznej jest pomoc ludziom i rodzinom nie radzącym sobie finansowo i społecznie. W praktyce znaczy to, że zadaniami opieki społecznej jest między innymi przyznawanie oraz wypłacanie środków przewidzianych ustawą takich jak zasiłki celowe czy też zasiłki okresowe. Prace socjalne mające za zadanie pomóc funkcjonować w społeczeństwie ofiarom nałogów, ubóstwa i innych nieszczęść. Pomoc społeczna powinna na bierząco analizować i oceniać na jakiego typu świadczenia pomocy społecznej istnieje lub rośnie zapotrzebowanie. Po fachowym rozeznaniu w problemach społeczeństwa opiekunowie społeczni mają za zadanie realizację zadań wynikających z zapotrzebowania na pomoc socjalną. Instytucja pomocy społecznej powinna być niezwykle elastyczna, gdyż potrzeby społeczeństwa ciągle ulegają zmianom. Powinna być też niezwykle delikatna, gdyż wszelkie sprawy dotyczące problemów ludzi wymagają wyczucia i zrozumienia. Osoby najczęściej korzystające z pomocy oferowanej przez instytucje socjalne to przede wszystkim bezrobotni, bezdomni i osierocone dzieci. Z biegiem ostatnich lat chętniej jednak sięgają po pomoc ludzie niepełnosprawni, dotknięci ciężkimi lub przewlekłymi chorobami, a także nastoletnie matki i matki samotnie wychowujące potomstwo. Fakt, że pomoc społeczna funkcjonuje w naszym kraju nie zmienia sytuacji wielu dzieci i rodzin do których pomoc z różnych przyczyn nie dotarła. Czasem to wstyd przyznania się tego, że potrzebujemy pomocy stoi na przeszkodzie ludziom którzy bez wsparcia nie są w stanie sobie poradzić.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.