Jak działa pomoc społeczna w naszym kraju

W naszym kraju jest wiele osób, rodzin, które nie radzą sobie w codziennym życiu, nie posiadają pracy, mają problemy z utrzymaniem dzieci czy też są schorowane i nie się kto nimi opiekować. Wszystkie te osoby oczekują pomocy ze strony państwa, więc instytucji powołanych statutowo do niesienia pomocy społecznej. W poszczególnych powiatach istnieją powiatowe centra pomocy rodzinie, które to instytucje są powołane do koordynowania prac innych organizacji niosących pomoc, jak też wykonują samodzielnie różnego rodzaju zadania związane bezpośrednio niesieniu pomocy społecznej. Prężnie działają w poszczególnych miastach miejskie ośrodki pomocy społecznej, w gminach maja swoje odpowiedniki w postaci gminnych ośrodków pomocy społecznej. Osoby starsze, które nie mogą liczyć na pomoc swoich rodzin, maja problemy z funkcjonowaniem na co dzień, a zamieszkują same, także mogą liczyć na pomoc zatrudnionych w MOPS-ach o GOPS-ach opiekunek społecznych, które przyrządzają im posiłki, podają lekarstwa, robią zakupy i sprzątają mieszkanie. Innym rodzajem pomocy społecznej w naszym kraju są zasiłki celowe, które przyznawane są przez ośrodki pomocy społecznej rodzinom na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych przez pracownice socjalne danych ośrodków. Mogą to być zasiłki z uwagi na chorobę, okres zimowy (zakup węgla czy odzieży) oraz z uwagi na różne problemy finansowe rodzin będących w potrzebie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.