Ideologia

Na początku, tuż po pojawieniu się kontrkultury, jaką jest punk, jego głównym założeniem był… brak jakichkolwiek założeń. Jednak w czasie późniejszym, w miarę upływu dni, miesięcy, lat, punk zaczął przekształcać się powoli w swego rodzaju ruch społeczno – polityczny. Tak naprawdę ideologia, której miało nie być, jednak pojawiła się w również w tym stylu. Owy ruch wymierzony był przede wszystkim przeciwko instytucjom. Uważano, że to właśnie one ograniczają wolność, a także niezależność człowieka. W takim przekonaniu przynajmniej tkwili członkowie kontrkultury, jaką był ruch społeczno – polityczny, związany z punkiem. Ludzie ci negowali istnienie wszelkiego rodzaju władzy, która rządziła państwem, a dotyczyło to przede wszystkim wojska oraz policji. Punki byli ponadto przeciwnikami zorganizowanych religii, wielkich korporacji, a także środków masowego przekazu, niezależnie od tego, jaki tak naprawdę miały charakter. Ideologia punków związana była przede wszystkim z krytyką obecnej rzeczywistości, która nas otaczała w tym czasie. Byli przeciwnikami więzi rodzinnych, bowiem to właśnie rodzina kultywowała przede wszystkim trwałe wartości. Jednak to nie wszystko. Punki byli apolityczni, krytykowali władzę, a także byli przeciwnikami wszelkich instytucji życia, zarówno politycznego, jak i gospodarczego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.