Finansowe wsparcie dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej

Pomoc społeczna obejmuje szczególną opieką dzieci młodsze przedszkolne oraz dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Realizowanie wsparcia opiera się, przede wszystkim, w zapewnieniu uczniom codziennych, ciepłych posiłków w szkołach i innych instytucjach edukacyjnych. Tego typu wsparcie rządowe możliwe jest również dzięki programom rządowym, jak „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Właściwe miejscowo ośrodki pomocy społecznej opłacają wyżywienie dzieci swoich podopiecznych w wybranych instytucjach szkolnych. Takimi formami wsparcia możemy objąć rodziny nie przekraczające 200% kryterium dochodowego. Odpowiednie wyżywienie dzieci i młodzieży ma szczególne znaczenie dla ich rozwoju fizycznego praz psychicznego. Dzięki temu możemy pomóc najmłodszym obywatelom w realizacji obowiązku szkolnego. Dzieci głodne o wiele trudniej przyswajają przekazywaną, przez nauczycieli, wiedzę merytoryczną. W okresie zimowym zapewnia się uczniom dodatkowe mleko oraz owoce. Wynika to z niskich temperatur powodujących o wzmożony wysiłek fizyczny organizmu. Niektóre szkoły prowadzą także działania żywieniowe w postaci drugich śniadań, z których także korzystają dzieci podopiecznych ośrodków pomocy społecznej. Wsparcie żywieniowe małoletnich jest jednym z głównych punktów zainteresowania pomocy społecznej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.