Etapy pracy z grupą rodzin

Faza pracy z grupą rodzin dzieli się na trzy fazy. Pierwsza faza to nawiązanie kontaktu, wzajemne poznanie się osób biorących udział terapii, ustalenie zasad i reguł panujących w czasie spotkań. A także jest to moment by określić oczekiwani jakimi przyszły rodziny na terapię. Faza trwa dwa-trzy spotkania i kończy się określeniem przez konkretne rodziny co chcą osiągnąć. Faza II to czas wparcia udzielany przez grupy rówieśnicze i zostaje nawiązań relacja pomiędzy osobami z tego samego pokolenia. Często dochodzą do głosu gniew i agresja, ujawniają się konflikty ról wewnątrz rodzin. W tej fazie osoby prowadzące grupę odgrywają dużą i znaczącą role poprzez odpowiednie modelowanie muszą sprawiłby grupa stała się dla. siebie wsparciem. Faza III to faza wyciszenia. Grupa wyznacza sobie cele i kształtuje własną strukturę. Dochodzi do wzmożonej interakcji w całej grupie rodzin. Grupa staje się mniej zależna od osób prowadzących i powoli przekształca siew grupę wsparcia. Faza ta trwa tak długo jak grupa ma taka potrzebę. Osoby prowadzące nadal wspierają rodzinie i zapomoga różnych technik jak zabawy, scenki, dyskusje ćwiczenia próbują rozwiązywać wspólnie uczestnikami ich trudne sytuacje. Ważne jest by prowadzący znali mechanizmy pracy w grupie potrafili szybko reagować na pojawiające się konflikty i wspierali się wzajemnie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.