Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża

Oprócz państwowych ośrodków pomocy społecznej świadczących pomoc dla najbardziej potrzebujących. Działa wiele innych fundacji i organizacji zajmujących się praca socjalną i pomocą w jej szerokim rozumieniu. Przykładem takiej organizacji działającej już od wielu lat jest Polski Czerwony Krzyż. Bezinteresowna pomoc setek wolontariuszy dla ubogich, niepełnosprawnych i osób zmagających się z uniezależnieniami. PCK znane jest z organizowania zbiórek odzieży używanej oraz wspieranie akcji krwiodawstwa. Oprócz tego organizacji zajmuje się prowadzeniem kampanii walki z alkoholizmem oraz promowania zdrowego trybu życia. Zadaniem pomocy społecznej jest nie tylko wsparcie finansowe, ale przede wszystkim zapobieganie i profilaktyka poprzez edukację i uświadamianie społecznych problemów. Do zrobienia jest bardzo wiele, potrzebujących ciągle przybywa. Skala problemów z jakimi boryka się na co dzień wielu obywateli przekracza możliwości budżetowe państwa, stąd też szansą są fundacje i różnego rodzaju akcje charytatywne. Największa liczba organizacji działa na rzecz dzieci chorych i potrzebujących z ubogich rodzin wielodzietnych. To właśnie najmłodsi najbardziej cierpią często przez błędy dorosłych. Na miany jednak nigdy nie jest za późno, każdemu może przytrafić się trudny okres ważne, by umieć się podnieść.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.