Domy Pomocy Społecznej miejscem zapewnienia pobytu potrzebującym

W ramach działalności pomocy społecznej prowadzone są także placówki zapewniające całodobowa opiekę oraz możliwości pobytowe osobom chorym oraz starszym, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować społecznie. Nie zawsze bowiem rodzina ma możliwość zapewnienia podopiecznym odpowiednich warunków mieszkalnych. W takich przypadkach niejednokrotnie korzysta się z form pomocy polegających na umieszczeniu pacjenta w domu pomocy społecznej. Przebywanie w domu tego typu zapewnia nie tylko odpowiednie warunki lokalowe. W ramach działania domu prowadzone są także zabiegi rehabilitacyjne oraz wykwalifikowany personel zajmuje się zabiegami pielęgnacyjnymi. Niestety ilość prowadzonych domów opieki nie jest wystarczający do występujących potrzeb. Oznacza to, że kolejka oczekujących na przyjęcie do domu jest zdecydowanie długa. Odpłatność za pobyt w domu opieki ponosi się, przede wszystkim, z emerytury lub renty osoby chorej. Czasami obciążana jest także rodzina chorego, o ile dysponuje takimi możliwościami finansowymi. W przypadku braku możliwości finansowych rodziny, pozostałą częścią odpłatności obciążone są przez właściwe ośrodki pomocy społecznej. Domy pomocy społecznej stanowią, niejednokrotnie, jedyną możliwość zapewnienia schorowanej osobie niezbędnej opieki specjalistycznej przez całą dobę.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.