Dodatki mieszkaniowe

W obecnych czasach bardzo dużo osób ma rożne dodatki mieszkaniowe. Ale musimy powiedzieć ze o dodatek mieszkaniowy może starać się osoba, która spełnia określone warunki. Przyznanie dodatku mieszkaniowego zależy od dochodu na jednego członka. Do dochodów nie wlicza się zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych. Natomiast aby obliczyć średni dochód należy podzielić dochód gospodarstwa domowego podzielić na trzy. Drugim warunkiem jest to że powierzchnia naszego lokalu nie może przekraczać dla jednej osoby trzydzieści pięć metrów kwadratowych. Dla dwóch osób czterdzieści metrów kwadratowych. Jeśli chcemy starać się o dodatek mieszkaniowy wtedy składamy wniosek. Wniosek wypełnia administracja domu i później składamy je w Ośrodku pomocy. W określonych przypadkach może być przeprowadzony wywiad środowiskowy. Musimy także podać ruchomości i nieruchomości oraz zasoby pieniężne. Jeśli odmówimy złożenia oświadczenia powoduje to odmowę przyjęcia dodatku mieszkaniowego. Dodatek mieszkaniowy przydziela się na okres sześciu miesięcy. Dodatek wpływa na konto administracji i pomniejsza sumę do zapłaty za mieszkanie. Właściciele domów otrzymują dodatek bezpośrednio do rąk.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.