Do kogo powinna być kierowana pomoc społeczna

Od wielu lat w naszym kraju prowadzona jest dyskusja, jak powinna być udzielana pomoc społeczna, jak powinny działać instytucje powołane w tym celu, czy obecnie nakłady ponoszone na pomoc społeczna są wystarczające. Wiele słyszymy głosów krytycznych pod adresem obecnej organizacji pomocy społecznej, że przeznaczane są na nią ogromne środki z budżetu państwa, a jednocześnie pomoc społeczna jest niewydolna, nie trafia w te miejsca, gdzie powinna. Toczą się też dyskusje, czy kierować pomoc społeczną, jak to jest robione w większości przypadków obecnie, w postaci zasiłków pieniężnych dla osób o niskich dochodach, czy tez stymulować te osoby, mogące pracować, do podjęcia aktywności zawodowej, a nie tylko do wyciągania ręki po kolejne pieniądze. W naszym kraju bardzo wiele rodzin żyje poniżej granicy ubóstwa, w wielu domach dzieci nie jadają nawet jednego ciepłego posiłku dziennie. To do tych rodzin powinna docierać głównie pomoc społeczna, jednak udzielenie konkretnej pomocy powinno być też uzależnione w jakimś stopniu od wysiłku poszczególnych członków rodziny do zmiany sytuacji na lepsze. Rodzina patologiczna, gdzie każdy uzyskany dochód jest natychmiast zamieniany na alkohol czy papierosy, nie powinna otrzymywać niejako z automatu pomoc społeczna, zwłaszcza w postaci zasiłków pieniężnych. Jednym z warunków może być na przykład podjecie leczenia odwykowego lub też zarejestrowanie się w urzędzie pracy i aktywne jej poszukiwanie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.