Do kogo kierowana jest pomoc ze środków państwa

Ośrodki pomocy społecznej posiadają ściśle określoną grupę docelową, w zakresie swoich podopiecznych. Są to środowiska wykazujące problemy w dostosowaniu się do panujących warunków społecznych oraz środowiska, w których występują zaburzenia w normalnym funkcjonowaniu. Ustawa o pomocy społecznej przewiduje objęcie wsparciem rządowym środowiska wielodzietne, szczególnie z dziećmi niepełnoletnimi. Ponadto zainteresowanie ośrodków pomocy społecznej skupia się także na osobach samotnie wychowujących małoletnie dzieci. Mają one bowiem ograniczone możliwości samodzielnego zabezpieczenia potrzeb swoich pociech. Osoby samotne najczęściej nie mogą podjąć zatrudnienia w pełnym wymierza czasu pracy, z uwagi na konieczność sprawowania opieki rodzicielskiej. W takich sytuacjach pomoc społeczna ma za zadanie pomóc finansowo w zorganizowaniu opieki przedszkolnej dla dzieci lub też znalezieniu odpowiednich form zatrudnienia. Grupę docelową stanowią także osoby niepełnosprawne oraz chore. W takich przypadkach niemożliwa jest najczęściej samodzielna praca. Osoby niepełnosprawne są często kierowane do różnorodnych warsztatów terapii zajęciowej, gdzie nabywają umiejętności realizowania podstawowych czynności samoobsługowych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.