Czym jest pomoc społeczna?

Według definicji pomoc społeczna to jedna z form społecznej polityki państwa, którą państwo realizuje lepiej lub gorzej w zależności od budżetu. Pomoc społeczna ma służyć osobom i rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej z różnych powodów. Z braku środków oraz możliwości nie są w stanie samodzielnie poprawić swojej sytuacji. Państwo jako instytucja obywatelska ma służyć właśnie obywatelom i sprawować opiekę nad potrzebującymi. Odsetek takich osób świadczy także o samej sytuacji w kraju i konieczności zmian polityki. Wysoki poziom bezrobocia przyczynia się bezpośrednio do powstawania innych społecznych zjawisk jak przemoc, uzależnienia i patologie rodzinne. Pracownicy opieki społecznej mają pełne ręce roboty, chętnych zgłaszających się po pomoc jest o wiele więcej niż możliwości jej dzielenia. Chcąc nie chcąc wszyscy żyjemy w społeczeństwie, dlatego też jednostki nie przystosowane społecznie wymagają resocjalizacji dla dobra samych zainteresowanych jak i reszty społeczeństwa. Pomoc społeczna nie raz musi wkraczać w stosunki rodzinne i partnerskie, gdy sytuacja zagraża dzieciom i ma negatywny wpływ na ich rozwój i funkcjonowanie w społeczności już jako osoby dorosłe. Zadaniem opieki społecznej jest neutralizować negatywne wpływy i pomagać tym, którzy najbardziej tego potrzebują.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.