Czy w Polsce jest potrzebna pomoc społeczna

Jeszcze przed przemianami ustrojowymi w naszym kraju, a więc przed rokiem 1989, pomoc społeczna miała zupełnie inny wymiar niż obecnie. Praktycznie nie było takich instytucji jak miejskie czy gminne ośrodki pomocy społecznej, tę role pełniły różne komórki przy dużych zakładach pracy oraz pracownicy Polskiego Czerwonego Krzyża. Wyspecjalizowane opiekunki pracujące na etatach w tej instytucji pomagały osobom starszym w robieniu zakupów, sprzątały ich mieszkania oraz gotowały posiłki. Jednak od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku sytuacja w Polsce zmieniła się diametralnie, wiele grup ludności nie potrafiło się odnaleźć w nowej sytuacji. W bardzo trudnym położeniu znalazła się cała grupa dawnych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych, które masowo były rozwiązywane, a ludzie tam zatrudnieni lądowali na przysłowiowym bruku. Nie umieli robić nic innego niż praca na roli, stawali się bezrobotnymi, w wielu rodzinach zaczęła rodzić się patrologia, a więc dominował alkohol i przemoc w rodzinie. Taka sytuacja utrzymuje się w wielu tego rodzaju rodzinach do dziś już kolejne pokolenie, powielając wzorce, postępuje tak samo. Dlatego pomoc społeczna w Polsce, dobrze ukierunkowana, jest bardzo potrzebna, gdyż wielu ludzi nie radzi sobie w obecnej sytuacji, gdzie są trudności w znalezieniu pracy, opłaceniu mieszkania czy borykanie się z kosztami utrzymania dzieci.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.