Czy projekty socjalne mają sens?

Projekty socjalne są przykładem na to, że praca socjalna może być kreowana oddolnie przez twórczych pracowników socjalnych współdziałających z podopiecznymi i pracownikami innych instytucji. Współczesny pracownik socjalny musi umieć łączyć badanie z działaniem i działanie z badaniem, tylko wówczas jego praca będzie efektywna. Działania innowacyjne wzbogacające standardową działalność instytucji nie zawsze wymagają środków finansowych. Czasem wystarczy poszukać ludzi, którzy dobrowolnie i często z dużą radością pomogą w realizacji zaplanowanego działania. Pracownik socjalny patrząc przez pryzmat wyżej przedstawionych projektów spełnia w ostatnim etapie realizacji działania role osoby towarzyszącej zmianom zachodzącym funkcjonowaniu jednostki i grupy. Projekty socjalny jest potrzebny by dokonywać zmian bu obliczu środków finansowych przeznaczonych na pomoc społeczną projekty są potrzebne bo pozwalają na dokonywanie zmian, by w obliczu zmiany całej pomocy społecznej wykorzystać nowe trendy i możliwości by pomóc ludziom normalnym funkcjonowaniu w ponownym odnalezieniu się w społeczeństwie. Duża rola jest w tym zakresie pracownika socjalnego, który powinien przeprowadzić dokładną diagnozę społeczną gdyż tylko wtedy projekt socjalny będzie miał szanse na realizacje. Warto jednak na to poświęcić czas, bo efekty są zadziwiające.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.